ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)

ปราสาทนิโจ(Nijo Castle, 二条城) ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต โดยถือเป็นอีกสิ่งปลูกสร้างหนึ่งของเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโก้ ปราสาทแห่งนี้นั้นมีอายุมานานหลายร้อยปีเลยนะคะ โดยถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1603 ในการเป็นที่พำนักอาศัยของท่านโชกุนโทคุกาวะ ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญเนื่องจากท่านนั้นเป็นโชกุนคนแรกของสมัยเอโดะราวๆปี ค.ศ.1603-1867 ได้

ซึ่งการสร้างปราสาทนี้นั้นเรียกได้ว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ อาจจะเป็นเพราะภายในมีอาคารมากถึงหลายส่วนอีกทั้งในยุคนั้นอาจมีอุปสรรคหลากหลายด้าน จนทำให้ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะสร้างเสร็จ หากที่เห็ฯในปุจจุบันก็ไม่ใช่เฉพาะที่ส้รางในยุคเอโดะเท่านั้นนะคะ ยังมีอีกหลายๆส่วนที่ได้ต่อเติมหรือสร้างขึ้นใหม่อีกภายหลังด้วยล่ะ

ปราสาทนิโจมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นดั้งเดิมที่สวยงามและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1994 ภายในปราสาทนิโจนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักใหญ่ๆอย่างฮอนมารุ – honmaru (ปราสาทชั้นใน) นิฮอนมารุ – ninomaru (ปราสาทชั้นนอก) และสวนรวมไปถึงกำแพงหินที่โอบล้อมปราสาททั้งหมด หลังจากหมดยุคราชวงศ์โทคุกาวะในปี 1867 ปราสาทนิโจถูกใช้เป็นพระราชวังสำหรับราชวงศ์ในยุคต่อๆมา จนมาภายหลังนั่นเองที่ได้ถูกส่งมอบให้กับเมืองเกียวโตและเปิดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โดยมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม นับว่าเป็นปราสาทอันเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งเลยล่ะ