ปราสาทฮิเมะจิ


เมืองฮิเมจิตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเฮียวโกะซึ่งนับเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของจังหวัดเฮียวโกะ (ประชากร 530,000 คน) ทางตอนเหนือมีพื้นที่ภูเขาชูโกะคุ ส่วนทางตอนใต้ติดกับทะเลในเซโตะ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยจุดสำคัญทาง คมนาคมอันเก่าแก่และอุดมไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์

ภายในเมืองฮิเมจิ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเริ่มจาก “ปราสาทฮิเมจิ” ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ในปีค.ศ.1993 , “วัดเอ็นเกียวจิ บนภูเขาโซะซะซัน” ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูด “ลาสซามูไร” , อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของ เมืองฮิเมจิเช่น “อาหารทะเล” ที่สดจากทะเลในเซโตะ ฯลฯ

นอกจากนั้น การเดินทางสู่เมืองฮิเมจิด้วยรถลีมูซีนบัสจากสนามบินคันไซใช้เวลาเพียง 2ชั่วโมง 15นาที หากเดินทางด้วยรถไฟ ซินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวใช้เวลา 3 ชั่วโมง จากนาโกย่าใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที จากซินโอซาก้า 30นาที จากฮิโรซิม่า 1 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเดินทางจากเมืองหลักสำคัญภายในประเทศได้อย่างสะดวกมาก มรดกโลกปราสาทฮิเมจิสามารถมองเห็นได้จากสถานี JR ฮิเมจิ และอยู่ใกล้มากโดยใช้เวลาเดินเพียงแค่ 15 นาที