ผู้หญิงต้องรู้! ขั้นตอน “ตรวจภายใน” ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อป้องกันการล่วงละเมิด

เปิดขั้นตอนการตรวจภายในที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ก่อนไปรับบริการ มีสิทธิขอตรวจกับหมอผู้หญิงได้ ที่สำคัญต้องมีบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยตลอดเวลา
จากกรณีข่าวการไปตรวจภายในของหญิงสาวกับแพทย์สูติ-นรีเวช ที่คลินิก ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ มีการร้องเรียนจากคนไข้ว่า ถูกหมอสูติล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืน แล้วขั้นตอนในการตรวจภายในของผู้หญิง ที่ราชวิทยาสูตินรีแพทย์ประเทศไทย ให้แพทย์สูติ-นรีเวช ทุกคนถือปฏิบัติ มีดังนี้

1 ก่อนตรวจภายในแพทย์สูติ-นรีเวช ต้องซักประวัติคนไข้ วินิจฉัยอาการก่อนว่า จำเป็นต้องตรวจภายในหรือไม่
2. หากจำเป็นต้องตรวจ แพทย์ต้องขออนุญาตคนไข้ ซึ่งคนไข้ต้องสมัครใจที่จะรับการตรวจ
3. ในการตรวจภายใน ทั้งจากแพทย์ผู้หญิง หรือแพทย์ผู้ชาย ต้องมีบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ด้วย
4. ผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยในการเปลี่ยนชุดในกรณีไม่ได้ใส่กระโปรงมา หากผู้ป่วยอายสามารถขอที่ปิดตาได้
5. การตรวจภายในต้องตรวจบนเตียงขาหยั่ง
6. เมื่อแพทย์เข้ามาในห้องตรวจ
– จะเริ่มจากมองดูอวัยวะภายนอกว่ามีความผิดปกติหรือไม่
– จากนั้นจะใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า สเปคคูลัม หรือปากเป็ด ตรวจ โดยแพทย์จะต้องขออนุญาตคนไข้ก่อนใส่เครื่องมือ ในเด็กเล็กอาจใช้การตรวจทางทวรหนักแทน
– เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือแล้ว แพทย์จะขออนุญาตคนไข้ใช้นิ้วมือใส่เข้าไปตรวจในช่องคลอด รวมถึงคลำบริเวณหน้าท้อง
– การตรวจภายในไม่มีการใช้ถุงยางอนามัย
ทั้งนี้ คนไข้สามารถขอตรวจภายในกับแพทย์ผู้หญิงได้ แต่บางสถานพยาบาลอาจมีเฉพาะแพทย์ผู้ชาย แต่การตรวจหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนไข้