พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น Museum of History

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น (Museum of History) หรือ Rekuhaku เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น โดยนิทรรศการถาวรจะแบ่งออกเป็น 6 แกลเลอรี่ ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม โมเดลต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย(มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ) ในส่วนของแกลเลอรี่ที่ 7 มีไว้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการพิเศษชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีสวนพฤกษศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้ๆอีกด้วย

การเข้าชม

ค่าเข้าชม:ผู้ใหญ่ 420 เยน เด็ก 250 เยน (นิทรรศการพิเศษมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลาเปิด-ปิด:เดือนมีนาคม-กันยายน 9:30-17:00

เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 9:30-16:30

เข้าชมก่อนเวลาปิด 30 นาที

วันปิดทำการ:ทุกวันจันทร์(หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการจะปิดในวันถัดไป)

วันที่ 27 ธันวาคม – 4 มกราคม

วิธีการเดินทาง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น (Museum of History) ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาตินาริตะประมาณ 15 กิโลเมตร
โดยสารรถไฟ Keisei Railways
จาก Narita Airport โดยสาร limited express tirans (ออกทุกๆ 20 นาที) ไปลงที่ Keisei Sakura Station (20 นาที 460 เยน) เดินต่อไปอีก 15-20 นาทีโดยสารรถไฟ JR
จากสนามบินนานาชาตินาริตะโดยสารรถไฟ Rapid trains ไปลงที่ JR Sakura Station(25 นาที 410 เยน) แล้วนั่งรถบัสต่อไปอีก 15 นาที

โดยรถยนต์
จากสนามบินนานาชาตินาริตะขับไปบนทางด่วน ใช้เวลา 30 นาที (ทางด่วนโทลเวย์ไปลงที่ Sakura IC 750 เยน) หรือขับบนทางหลวงใช้เวลา 45 นาที