เกาะยะกุ

เกาะยะกุ (ญี่ปุ่น: 屋久島) เป็นเกาะรูปทรงกลมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ห่างจากตัวเกาะคีวชูไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร ได้รับลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2536 พร้อมกับสถานที่อีก 3 แห่ง คือ ปราสาทฮิเมจิ วัดโฮรีว และเทือกเขาชิระกะมิ โดยร้อยละ 21 ของเกาะหรือประมาณ 107.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 67,168.75 ไร่ จาก 504.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 315,550 ไร่ ได้รับลงทะเบียน

 

 

ลักษณะ
ตัวเกาะมีเส้นรอบวงประมาณ 132 กิโลเมตร มียอดเขามิยะโนะอุระ (宮之浦岳) สูง 1,936 เมตรเป็นจุดสูงสุดของเกาะ บนเกาะเป็นแหล่งอาศัยของกวางและลิง และมีหมู่บ้านเล็กๆ 2 แห่งตั้งอยู่ จุดเด่นของเกาะคือต้นไม้ Cryptomeria หรือ สุงิ (杉) ขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งมีอายุนับได้กว่าพันปี เช่น ต้นโจมงซุงิ ซึ่งมีเส้นรอบวงถึง 16.1 เมตร สูง 30 เมตร และมีอายุกว่า 3,000 ปี นอกจากนั้นสภาพอากาศบนเกาะที่มีตั้งแต่สถาพอากาศแบบเขตกึ่งร้อนชื้นจนถึงสภาพอากาศแบบหนาวเย็น ยังเป็นจุดสนใจของเกาะนี้อีกด้วย

มรดกโลก
เกาะยะกุได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ที่เมืองการ์ตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

• (vii) – เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
• (ix) – เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา