เทศกาลเปลือยหมู่ – โอกายามา ประเทศญี่ปุ่น

      ญี่ปุ่นมีประเพณีแปลกๆอยู่ไม่น้อย หนึ่งในนั้น คือ เทศกาลเปลือยกาย หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า Hadaka Matsuri แนวคิดที่มาของประเพณีนี้ ต้องการที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณของผู้เข้าร่วมให้บริสุทธิ์
ในเทศกาลดังกล่าวนี้

   ผู้ชายจะนุ่งสิ่งที่คล้ายผ้าเตี่ยว ซึ่งเรียกกันว่า Fundoshi baovetuoitre.com และหนึ่งในนั้น จะเปลือยกายล่อนจ้อนจริงๆ โดยทั่วไป จะมีผู้เข้าร่วมในเทศกาลดังกล่าวนับพันคน เทศกาลดังกล่าว จัดให้มีขึ้นทุกปี ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นนับสิบๆแห่ง เวลาในการจัด จะมีสองช่วง หากไม่เป็นช่วงหน้าร่อนก็เป็นหน้าหนาวของญี่ปุ่น
ภาพต่อไปนี้ เป็นเทศกาลเปลือยกาย ในเมืองโอกายามา ซึ่งกล่าวกันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้
ที่เมืองนี้ งานจะจัดขึ้น ทุกวันเสาร์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์อันหนาวเหน็บ

   คนนับพัน จะมาออกันตั้งแต่หัวค่ำ เพื่อรอแย่งรับไม้ศักดิ์สิทธิ์คู่หนึ่ง ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4  เซนติเมตร และยาว 20 เซนติเมตร ในตอนเที่ยงคืน จะมีการปิดไฟแสงสว่างลง ก่อนที่พระจะโยนไม้คู่ดังกล่าว ลงมาจากหน้าต่างซึ่งอยู่สูงขึ้นไป 4 เมตร  ไม้ศักดิ์สิทธิดังกล่าวนี้ เรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่า shingi ใครที่แย่งได้ไป จะถือว่าเป็นผู้โชคดีในปีนั้น นอกจากนี้ ยังมีกิ่งต้นหลิวศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งร้อยกิ่ง สำหรับปลอบใจผู้ที่ผิดหวัง ซึ่งก็ไม่เพียงพอ สำหรับผู้เข้าร่วมงานเกือบหมื่นคนอยู่ดี