เที่ยวญี่ปุ่น Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า หนึ่งในมรดกโลก

คุมาโนะ โกโดะ (Kumano Kodo) เป็นเส้นทางแสวงบุญ ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า และได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 2547
Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า
Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า
คุมาโนะ (Kumano) ตั้งอยู่ครอบคลุมจังหวัดในญี่ปุ่นคือ Wakayama, Nara และ Mie จุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญนี้ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นช่วงที่เริ่มมีการเดินทางแสวงบุญมายัง Kumano โดยสมเด็จพระจักรพรรดิค่ะ และภายหลังจากนั้นจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปเดินทางมาดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า
Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า
คุมาโนะ โกโดะ (Kumano Kodo) นั้นเป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางไปที่คุมาโนะ ซานจัง (Kumano Sanzan) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าทั้งสามแห่งในคุมาโนะ คือ Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha และ Kumano Nachi Taisha ถ้าจะมองให้เห็นภาพชัดๆ ก็จะประมาณได้ว่าเส้นทางบุญนี้คล้ายๆ กับการมาไหว้พระ 9 วัดในบ้านเรานั่นเอง
Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า
ปัจจุบันคุมาโนะ โกโดะได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของฉากวัฒนธรรมระหว่างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของมนุษย์และธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้น จึงได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก และการถูกสืบทอดผ่านวันเวลามาช้านานในสภาพที่ดี ทำให้องค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2547