Inuyama Castle : ปราสาทเก่าแก่แห่งอินุยามะ

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่หากได้มาเมืองอินุยามะแล้วต้องห้ามพลาดเลยก็คือ ปราสาทอันเก่าแก่แห่งนี้ ที่นี่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของเมืองนี้ บรรยากาศโดยรอบระหว่างทางเดินมายังตัวปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่สวยงามมากมาย

ตัวปราสาทอินุยามะนั้นได้รักษาความดั้งเดิมจากในอดีตตั้งแต่ 500 ปีก่อนเอาไว้มาจนถึงปัจจุบัน จนถือเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นและเป็นปราสาทจำนวนไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดและคงสภาพจากในอดีตได้ไว้มากที่สุด ทั้งนี้ภายในปราสาทยังมีกลไกที่น่าสนใจให้เราได้ไปเยี่ยมชม

นอกจากนี้เมื่อขึ้นไปบนปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินสูงริมแม่น้ำ จึงทำให้มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองแห่งนี้ด้วย แนะนำให้แวะมาเยี่ยมเยียนและชมวิวสวย ๆ กันได้ที่ปราสาทประจำเมืองนี้