Kawagoe คาวาโงเอะ (ญี่ปุ่น: 川越市 คาวาโงเอะ-ชิ)

Kawagoe (川越) เป็นเมืองที่ห่างจากโตเกียวประมาณ 30-50 นาที อยู่ในจังหวัดไซตามะ Saitama (บ้านเกิดชินจัง) ในยุคสมัยเอโดะ (Edo) มีโตเกียวเป็นเมืองหลวง เมือง Kawagoe เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของโตเกียว มีหน้าที่ส่งเสบียงอาหารไปยังโตเกียว เมือง Kawagoe เป็นเมืองที่มีความสำคัญในยุคนั้นมาก สังเกตได้จากการที่โชกุนได้สร้างประสาท (Kawagoe Castle) ไว้ที่นี่ การก่อสร้างบ้านเรือน และวัฒนธรรม เป็นไปตามแบบ Edo

ในช่วงสงครามโลก เมืองโตเกียวซึ่งเป็นศูนย์กลางของ Edo ได้ถูกโจมตี ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว จนไม่เหลือสิ่งก่อสร้างในสมัย Edo ให้เห็นในปัจจุบัน แต่เมือง Kawagoe เป็นเมืองที่ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาก จึงมีบ้านเรือนเก่าให้เห็นในปัจจุบันนี้

การเดินทางไป Kawagoe

จากโตเกียวมีรถไฟไป Kawagoe อยู่ 3 เจ้า ได้แก่ Tobu, Seibu และ JR

• รถไฟ Tobu

ขึ้นรถไฟ Tobu Tojo Line ที่สถานี Ikebukero ไปยังสถานี Kawagoe หรือ Kawagoe-Shi รถไฟออกค่อนข้างถี่ รถไฟ Express ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเท่านั้น เป็นการเดินทางไป Kawagoe ที่เร็วและประหยัดที่สุด ค่าโดยสารขาละ 470 เยน

หรือจะซื้อ Kawagoe Discount Pass ใช้ในการเดินทางไปกลับ Ikebukero – Kawagoe ราคาเพียง 700 เยน ประหยัดกว่าจ่ายที่ละขาถึง 240 เยน สามารถซื้อพาสได้ที่สถานี Tobu Ikebukuro

• รถไฟ Seibu

ขึ้นรถไฟ Seibu Shinjuku Line ที่สถานี Seibu Shinjuku ไปยังสถานี Hon-Kawagoe ใช้เวลาประมาณ 60 นาที ค่าโดยสาร 500 เยน

• รถไฟ JR

ขึ้นรถไฟ JR Saikyo Line ที่สถานี JR Shinjuku ไปยังสถานี Kawagoe ใช้เวลาประมาณ 54 นาที ค่าโดยสาร 760 เยน เส้นทางนี้สามารถใช้ JR Pass และ JR TOKYO Wide Pass ได้

ที่ท่องเที่ยวประเทศสเปน