Otaru – โอตารุ

โอตารุ(Otaru) เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร มีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม และยังมีหมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ริ่ง สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้จาก Niseko หรือ Shakotan Peninsula

ช่วงต้นของยุคล่าอาณานิคมฮอกไกโด(ปลาย 1800) โอตารุทำหน้าที่เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า และท่าประมงที่สำคัญ สามารถเดินทางจากซัปโปโรได้อย่างสะดวกโดยรถไฟ อาคารต่างๆของเมืองยังคงเป็นโกดังเก่า อดีตอาคารสำนักงานของบริษัทชิ้ปปิ้ง และการค้า

ตั๋ว พาส ท่องเที่ยวและเดินทางของฮอกไกโด
R Hokkaido Rail Pass สามารถโดยสารรถไฟ JR (รวม limited express trains) และรถบัส JR ในภูมิภาคฮอกไกโดได้โดยไม่จำกัดครั้ง ตั๋วจำหน่ายแบบใช้งานติดต่อกัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน และแบบยืดหยุ่น 4 วัน(ที่สามารถใช้วันไหนก็ได้ภายในระยะเวลา 10 วัน) เหมาะมากกับผู้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวเมืองต่างๆในฮอกไกโด นอกจากภายในเมืองซัปโปโร

• ตั๋ว 3 วัน แบบต่อเนื่อง ผู้ใหญ่ราคา 16,500 เยน เด็กราคา 8,250 เยน
• ตั๋ว 5 วัน แบบต่อเนื่อง ผู้ใหญ่ราคา 22,000 เยน เด็กราคา 11,000 เยน
• ตั๋ว 7 วัน แบบต่อเนื่อง ผู้ใหญ่ราคา 24,000 เยน เด็กราคา 12,000 เยน
• ตั๋ว 4 วัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ใช้วันไหนก็ได้ภายในระยะเวลา 10 วัน) ผู้ใหญ่ราคา 22,000 เยน เด็กราคา 11,000 เยน

ผักปลอดสารพิษ