Shiratani Unsuikyo Gorge – คาโกชิม่า

   เกาะยะคุชิมะ (Yakushima) ในจังหวัดคะโงะชิมะเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมท่องเที่ยวกันมายาวนาน ป่าพิศวงที่เต็มไปด้วยต้นซีดาร์ญี่ปุ่นถูกปกคลุมด้วยหญ้ามอสรอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน

เกาะยะคุชิมะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะคิวชู โดยอยู่ห่างจากจุดใต้สุดของเกาะคิวชูไปประมาณ 60 กิโลเมตร ด้วยภูมิอากาศที่มีความต่างกันอย่างมากตั้งแต่ค่อนข้างร้อนไปจนถึงอากาศเย็นจึงทำให้เกิดระบบนิเวศน์ที่หลากหลายจนกลายเป็นธรรมชาติอันสวยสดงดงาม

เกาะยะคุชิมะยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1993 โดยที่นี่ได้รับสมญานามว่า เกาะแห่งป่าและน้ำอันเก่าแก่ เพราะต้นซีดาร์ญี่ปุ่นที่สูงใหญ่อายุมากกว่า 100 ปี แถมยังมีหญ้ามอสและระบบน้ำอันอุดมสมบูรณ์