ผู้หญิงต้องรู้! ขั้นตอน “ตรวจภายใน” ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อป้องกันการล่วงละเมิด

เปิดขั้นตอนการตรวจภายในที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ก่อนไปรับบริการ มีสิทธิขอตรวจกับหมอผู้หญิงได้ ที่สำคัญต้องมีบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยตลอดเวลา จากกรณีข่าวการไปตรวจภายในของหญิงสาวกับแพทย์สูติ-นรีเว Continue reading ผู้หญิงต้องรู้! ขั้นตอน “ตรวจภายใน” ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อป้องกันการล่วงละเมิด