ศาลเจ้าริมหาด ชมเสาโทริอิเรียงรายถึง 123 ต้น

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari) มีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง และยังเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีกล่องรับเงินบริจาคสุดท้าทายให้คุณโยนเหรียญทำบุญอีกด้วย     ศาลเจ้า Motonosumi Inari Continue reading ศาลเจ้าริมหาด ชมเสาโทริอิเรียงรายถึง 123 ต้น