Shiratani Unsuikyo Gorge – คาโกชิม่า

   เกาะยะคุชิมะ (Yakushima) ในจังหวัดคะโงะชิมะเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมท่องเที่ยวกันมายาวนาน ป่าพิศวงที่เต็มไปด้วยต้นซีดาร์ญี่ปุ่นถูกปกคลุมด้วยหญ้ามอสรอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน เกาะยะคุ Continue reading Shiratani Unsuikyo Gorge – คาโกชิม่า