ปลาสวยน้ำใสที่ชิมาบาระเมืองปลาคาร์ฟ

จุดเด่นจุดหนึ่งของญี่ปุ่นคือ ความตั้งใจ ใส่ใจ และแน่วแน่น ในความคิด อุดมการณ์ สิ่งนี้ถูกปูมฟักมานาน และถูกถ่ายทอดแม้ด้านการท่องเที่ยว มีจุดท่องเทียวจุดหนึ่งใน เมืองชิมิบาระ ที่เรียกว่า คาร์ฟสตรีท หรือ Continue reading ปลาสวยน้ำใสที่ชิมาบาระเมืองปลาคาร์ฟ