Otaru – โอตารุ

โอตารุ(Otaru) เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร มีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม และยังมีหมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ริ่ง สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้จาก Niseko หรือ Sh Continue reading Otaru – โอตารุ