เที่ยวญี่ปุ่น Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า หนึ่งในมรดกโลก

Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า

คุมาโนะ โกโดะ (Kumano Kodo) เป็นเส้นทางแสวงบุญ ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า และได้ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 2547 คุมาโนะ (Kumano) ตั้งอยู่ครอบคลุมจังหวัดในญี่ปุ่นคือ Wakaya Continue reading เที่ยวญี่ปุ่น Kumano Kodo แดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า หนึ่งในมรดกโลก