พื้นฐานการเล่น ผู้เล่นจะเริ่มต้นเลเวล 1 จนไปถึง เทียร์ 5 ผู้เล่นถ้าไม่รีบปั้มเวลจนเร็วเกินไป ก็สามารถค่อยๆ เล่น หรือถ้าหากรีบอยากให้เวลถึง 30 ถึงเทียร์ 5 เร็ว ก็ให้หาเพื่อนหรือผู้เล่นคนอื่นมาช่วย โดยให้ผุ้เล่นระดับสูงคอยยืนอยู่หน้า แล้วเราคอยยืนยิงจากข้างหลัง เพื่อที่จะไม่โดนดาเมจจากศัตรูมากจนเกิน หรือถ้าหากไม่รีบก็เก็บเวลไปทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ ปืนจะมีระดับเวลเช่นเดียวกันกับชุดเซ็ต ผู้เล่นสามารถใช้ปืนและชุดเซ็ตที่มีระดับเวลที่เท่ากันกับผู้เล่นหรือต่ำกว่าผู้เล่นได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้อาวุธและชุดเซ็ตที่มีระดับเวลสูงกว่าระดับเวลของผู้เล่น ไม่สามารถใช้ได้

เบื้องต้นการเล่นผู้เล่นต้องรู้วิธีการใช้ Skill และการอัพเกรต perk ผู้เล่นสามารถใช้ skill ได้คนละ 2 สกิลเท่านั้นส่วน perk ผู้เล่นสามารถอัพเกรตได้เรื่อย ถ้าหากเวลถึงและ SHD tech พอก็สามารถอัพได้เลย